Smile City For All Songkhla

by suwithcha
0 comment 39 views

โครงการสงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล 

เพื่อบริการซ่อม ศูนย์ประสานงานและศูนย์รับบริจาคด้านกายอุปกรณ์คนพิการจังหวัดสงขลา

(Smile City For All Songkhla)

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

[ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์ ]

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ