รับสมัครฝึกอบรมอาชีพการเกษตร ประจำปี 2562

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์

กำลังเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด้ๆทั้งสิ้น กำหนดเปิดสอนทุกวันพุธ จำนวน 6 หลักสูตร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ เทศบาลเมืองคอหงส์

โดยสมัครทางประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ และสมัครออนไลน์ทางเว็ปไซด์กองสวัสดิการสังคม

 สมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิ๊ก

Faceboook Comments

ความเห็น