การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลคอหงส์

by suwithcha
0 comment 94 views

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ครือข่ายองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

มาชิกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลคอหงส์ และผู้เกี่ยวข้องประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ พุทธอุทยานสำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ