งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา 2 5 6 2

by suwithcha
0 comment 245 views

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มอ.

ทศบาลเมืองคอหงส์ได้นำคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)………..

เข้าร่วมกิจกรรมในงานคนพิการสากลจังหวัดสงขลา  เมิื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย เช่น

การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการตัวอย่าง การฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของคนพิการ การแสดงดนตรี

การแสดงบนเวที การลงทะเบียนตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การแสดงนิทรรศการ

กับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของคนพิการ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม จากหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนต่างๆ บริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมงาน การจับสลากของขวัญและมอบของที่ระลึกแก่คนพิการ

 

          

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ