กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2563 (1)

by suwithcha
0 comment 44 views

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2563

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฏรประจำชุมชน และ อพม.คอหงส์
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรม “ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ”
ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ