ชุมชนบ้านทุ่งโดน 3

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งโดน ๓ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ชุมชนบ้านทุ่งโดน 3 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับเขาคอหงส์ มีแนวเขาคอหงส์เป็นแนวเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านบ้านทุ่งโดน ๔ แนวเขตเริ่มต้นจากเขาคอหงส์ผ่านจุดตัด ถนนปุณณกัณฑ์ไปทางทิศใต้สิ้นสุดบริเวณทางรถไฟสายกรุงเทพสุไหงโก-ลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านปลักธง แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๑๗ ไปทาง ทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๑๘ เลี้ยวขวาตามแนวเขตทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ขนานไปกับทางรถไฟสายกรุงเทพ-สุไหงโก-ลก สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับ ชุมชนบ้านทุ่งโดน ๔ แนวทางรถไฟ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านในไร่ แนวเขตเริ่มต้นจากเขาคอหงส์ผ่านจุดตัดถนน ปุณณกัณฑ์ไหทางทิศใต้ตามแนวถนนปุณณกัณฑ์ ซอย ๑๐ สิ้นสุดบริเวณ หลักเขตที่ ๑๗
ชุมชนบ้านทุ่งโดน ๓    มีพื้นที่   ๒,๘๓๘    ตารางกิโลเมตร หรือ  ๕๒๓.๗๕  ไร่พื้นที่โดยทั่วไปเป็น

ลักษณะ เป็นที่ราบเนินเขาคอหงส์

สถานที่ตั้ง    ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านทุ่งโดน ๓ (ชั่วคราว) ที่อยู่ 3/3  ถนนกาญจนวนิช-ทุ่งโดน

ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

องค์กรชุมชน

บ้านทุ่งโดน 3
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายอนันต์ อรัญดร ประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 3  084-1931086
2 นายกิตติพงษ์ พูลประภัย รองประธานชุมชน  084-3139672
3 นายนพดล จัตุรงค์ เลขานุการ  081-6097113
4 นางเยาวภา  อรัญดร นายทะเบียนและพัสดุ 081-0926281
5 ด.ต.วิเชียร อรัญดร กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 080-5436061
6 น.ส.คงภัค  อุดมอมรกุล กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 086-7444732
7 นางสาวเยาวรัตน์ ทวีรัตน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 086-9150103
8 นายวิรัช  ชนมนัส กรรมการฝ่ายพัฒนา 084-7493669
9 นางภรรสวรรณ อรัญดร กรรมการฝ่ายการคลัง  089-7332245
10 นางปรีดา อินสุวรรณโณ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม  081-9598045
11 นางรัตนา  วัชฤทธิ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 087-2922845

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          –  ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1. ซอย 4 ทุ่งโดน

2. ซอย 5 ทุ่งโดน

3. ซอย 6 ทุ่งโดน

4. ซอย 10 ทุ่งโดน

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านทุ่งโดน 3  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   504    ครัวเรือน   ประชากรทั้งสิ้น  964   คน

แยกเป็นประชากรชาย  451  คน  และประชากรหญิง  513  คน

– ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  5         ประกอบอาชีพ  รับราชการ

ร้อยละ  93      ประกอบอาชีพ  รับจ้าง

ร้อยละ   2       ประกอบอาชีพ  อิสระ

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

พืชสวน

ปศุสัตว์

–  กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนมี  ดังนี้

1. กลุ่มพัฒนาสตรี

2. อ.ส.ม.

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ศูนย์การค้า /หอพัก   ได้แก่

1. ร้านบุษบาปลาย่าง

2. ร้านอาหาร Alive ชีวิต ชีวา

3. ร้านอาหารบ้านแก้มลิง

 

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านทุ่งโดน 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์ชุมชน

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการฝึ…

พิธีถวายความอาลัย “ครั้งสุดท้ายเพื่อพ่อหลวง”

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2-3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

วันที่ 19 กรฎาคม 2562 เทศบาลเม…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ตักบาตรทุ่งโดน 1-4

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 และชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.64 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [95.51 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [103.30 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML