ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคอหงส์ 5 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2548

ชุมชนบ้านคอหงส์ 6 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 6 แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาล เมืองคอหงส์กับเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน กาญจนวนิช ซอย 8 ซอยจันทร์อุทัย ซอยสุภาพอ่อนหวาน 4 ไปสิ้นสุดบริเวณคลองระบายน้ำ 5 (ร.5)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขต เทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต เทศบาลเมืองคอหงส์ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมซอยสุภาพอ่อนหวาน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 4 แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาล เมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกตามแนว ซอยสุภาพอ่อนหวาน ไปสิ้นสุดบริเวณคลองระบายน้ำ 5 (ร.5)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองเตย 6 แนวเขตเริ่มต้นจากริมคลองระบายน้ำ 5 ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองระบายน้ำ 5 สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมปลายซอยสุภาพอ่อนหวาน
                     ชุมชนบ้านคอหงส์ 5  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ  เป็นเขตที่พักอาศัย  มีความหนาแน่นและมีสถานประกอบการเล็กน้อย

สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน

ชุมชนบ้านคอหงส์ 5  เลขที่  62/43  ซอยจันทร์อุทัย  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

องค์กรชุมชน

บ้านคอหงส์ 6
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ เลขที่บัตร วันออกบัตร วันหมดอายุ
1 นายจรัส  เปรมสุขใจ ประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 6 081-9694777  1/12
2 นางพัทนัย  แก้วแพง รองประธานชุมชน 081-6907994  2/12
093-6204499
3 นายนิกร  เหมะรักษ์ เลขานุการ 081-8976098  3/12
4 นายไสว  อินเกตุ นายทะเบียนและพัสดุ 081-9690869  4/12
5 นายชัยศักดิ์  แดงน้อย กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 083-0265458  5/12
6 นางณัฐสุดา  เกาะกาเหนือ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 081-5407393  6/12
7 นางพวงรัตน์  สังฆมิตกุล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 089-7389941  7/12
8 นายดี  ขวัญสกุล กรรมการฝ่ายพัฒนา 089-5978590  8/12
9 นางกิ้ม  ศรีจันทร์ กรรมการฝ่ายคลัง 084-2669763  9/12
10 นางทัศนันท์  กงจิบ กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 091-8465715  10/12
11 พ.ท.ชม  ด้วงนิ่ม กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 084-8557418  11/12
12 นางจุรีรัตน์  รัตนสุข กรรมการ 093-7637747  6/12
13 นางพรนิดา  แก้วชูด กรรมการ 081-8982020
14 นายธีระพงศ์  อินริสพงศ์ กรรมการ 081-7985773  12/12
15 นางสำเร็จ  สินสุวรรณ กรรมการ 097-0934011  13/12

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

– ถนน และซอยภายในชุมชน

 1. ถนนกาญจนวานิช ซอย 5
 2. ถนนกาญจนวานิช ซอย 6
 3. ถนนกาญจนวานิช ซอย 7
 4. ถนนกาญจนวานิช ซอย 8
 5. ถนนทักษิณเมืองทอง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
 6. ซอยเทพมณี ,ซอยลักษณะสุวรรณ ,ซอยพรหมคีรี ,ซอยบุญกูล ,ซอยชำนาญ ,ซอยพรายมณี ,ซอยมิตรประชา
  ซอยสังข์อุทิศ ,ซอยเพาะช่าง ,ซอยทรงช่วงอุทิศ ,ซอยกลองยาว
 7. ซอยราษฎร์บูรณะ ,ซอยจันทร์อุทัย ,ซอยอุทิศมงคล ,ซอยศรีธรรมโชติ ,ซอยอุทิศมงคล 1
  ซอยมงคลอุทิศ 1 ,ซอยพรหมเทพ ,ซอยสุวรรณหงส์

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

ชุมชนบ้านคอหงส์ 6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,542 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 3,316 คน
แยกเป็นประชากรชาย 1,577 คน ประชากรหญิง 1,739 คน

– ศาสนสถาน / สถานที่สำคัญภายในชุมชน
1. ศาลเจ้า 1 แห่ง ได้แก่ สถานธรรมเหอไถ้

2. ศูนย์ อปพร. ย่อยบ้านคอหงส์ ,ศูนย์บรืการสาธารณสุขบ้านคอหงส์

   – เป็นที่อยู่อาศัย ร้านทำเหล็กดัด หอพัก และร้านค้าต่าง ๆ

 

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

กิจกรรมชุมชน

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 6 ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 6 ซ.เพาะช่าง ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการคอหงส์ 6 วันอาทิตย์ ที่23 สิงหาคม2563 เวลา15.00 น. ณศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 6

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้…

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคอหงส์ 6

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 – 6 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ลงพื้นที่ดูในเรื่องป้องกันน้ำท่วม

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 ครั้งที่ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.53 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [92.90 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [103.76 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML