ชุมชนบ้านคอหงส์ 5

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคอหงส์ 5 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2548

 

ชุมชนบ้านคอหงส์ 5 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 6 แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาล เมืองคอหงส์กับเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน กาญจนวนิช ซอย 8 ซอยจันทร์อุทัย ซอยสุภาพอ่อนหวาน 4 ไปสิ้นสุดบริเวณคลองระบายน้ำ 5 (ร.5)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขต เทศบาลเมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปทางทิศใต้ตามแนวเขต เทศบาลเมืองคอหงส์ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมซอยสุภาพอ่อนหวาน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 4 แนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาล เมืองคอหงส์กับเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกตามแนว ซอยสุภาพอ่อนหวาน ไปสิ้นสุดบริเวณคลองระบายน้ำ 5 (ร.5)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองเตย 6 แนวเขตเริ่มต้นจากริมคลองระบายน้ำ 5 ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองระบายน้ำ 5 สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมปลายซอยสุภาพอ่อนหวาน
                     ชุมชนบ้านคอหงส์ 5  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ  เป็นเขตที่พักอาศัย  มีความหนาแน่นและมีสถานประกอบการเล็กน้อย

สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน

ชุมชนบ้านคอหงส์ 5  เลขที่  62/43  ซอยจันทร์อุทัย  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

องค์กรชุมชน

บ้านคอหงส์ 5
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายสมคิด  ทองหวาน ประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 5 089-6549564  1/11
2 นายเทอดศักดิ์  สุขเอียด รองประธานชุมชน 086-2998360  2/11
3 นางพัฒน์นรี  ทองคำ เลขานุการ 090-7151006  3/11
4 น.ส.กฤชสร  ปล้องอ่อน นายทะเบียนและพัสดุ 081-9460063  4/11
5 นายสมชาย  สุกเสน กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 065-3867836  5/11
6 น.ส.ดวงสมร  ปลดทุกข์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 095-0378668  6/11
7 นางเพ็ญทิพา  ขวดใส กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 089-7363426  7/11
8 นางมณี  สัตย์ชัย กรรมการฝ่ายพัฒนา 098-6960089  8/11
9 นางอารี  ทองรักษา กรรมการฝ่ายคลัง 089-5960111  9/11
10 นางจรรยาพร  นวลคีรี กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 089-4647267  10/11
11 นางละมัย  คงเอียด กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 091-4621800  11/11

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          –  ถนน  และซอยภายในชุมชน

1.  ซอยสุภาพอ่อนหวาน , ซอยสุภาพอ่อนหวาน 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2.  ซอยจันทร์อุทัย

3.  ถนนราษฎร์บูรณะ

4.  ซอยพรหมวงศ์

5.  ซอยสุวรรณขำ

6.  ซอยเจิมอุทิศ

7.  ซอยรัฐประชา

8.  ซอยดำเนิน

9.  ซอยใบเงิน

10.  ซอยไก่ชน

11.  ซอยพิสุทธิ์ – พาณี

12.  ซอยอยู่เย็น

13.  ซอยเห้งอุทิศ

14.  ซอยคอกหมู

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคอหงส์ 5  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  715  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  1,668  คน

แยกเป็นประชากรชาย  764  คน  ประชากรหญิง  904  คน

– สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่  โรงขนมถั่วเหลืองอัดแท่ง , โรงงานทำเต้าหู้  ถั่วงอก  เส้นก๋วยเตี๋ยว

        –  กลุ่มอาชีพ/สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  ภายในชุมชน

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพร

2.  กลุ่ม อสม.

3.  กลุ่มพัฒนาสตรี

4.  กลุ่มสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน สัจจะวันละ 1 บาท

–  สถานประกอบการ ได้แก่  โรงขนมถั่วเหลืองอัดแท่ง , โรงงานทำเต้าหู้  ถั่วงอก  เส้นก๋วยเตี๋ยว      ร้านขายของชำ  ร้านขายอาหาร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 5

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 5 ประจำปี 2564 วันที่ 21 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณศูนย์ประสานงานบ้านคอหงส์ 5 ถนนสาย ก

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 5

  ประขุมคณะกรรมการชุมชน อ…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 – 6 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 ครั้งที่ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.45 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [75.59 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [81.29 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML