ชุมชนบ้านคอหงส์ 3

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคอหงส์ 3  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อ  28  มกราคม  พ.ศ. 2548

ชุมชนบ้านคอหงส์ 3 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 5 แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณปลาย ซอยสุภาพอ่อนหวาน 4 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกำแพงหมู่บ้านวังหงส์ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมแนวกำแพงหมู่บ้านวังหงส์กับซอยสุภาพอ่อนหวาน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 4 แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณจุดเชื่อม แนวกำแพงหมู่บ้านวังหงส์กับซอยสุภาพอ่อนหวาน ไปทางทิศใต้ตามแนวกำแพงหมู่บ้านวังหงส์และหมู่บ้านหงส์ทิพย์ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมแนวกำแพงหมู่บ้านหงส์ทิพย์กับถนนกาญจนวนิช ซอย 13
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 4 แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมแนว กำแพงหมู่บ้านหงส์ทิพย์กับถนนกาญจนวนิช ซอย 13 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกำแพงหมู่บ้านหงส์ทิพย์ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมแนวกำแพงหมู่บ้านหงส์ทิพย์กับถนนเพชรเกษม ซอย 2
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองเตย 2 และชุมชนบ้านคลองเตย 3 แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณจุดเชื่อมแนวกำแพงหมู่บ้านหงส์ทิพย์กับถนนเพชรเกษม ซอย 2 ไปทางทิศเหนือตามแนวกำแพงหมู่บ้านหงส์ทิพย์และหมู่บ้านวังหงส์ สิ้นสุดบริเวณปลายซอยสุภาพอ่อนหวาน
ชุมชนบ้านคอหงส์ 3  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ  เป็นเขตที่พักอาศัยมีความหนาแน่นปานกลาง

สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 3  ณ  ห้องสมุดชุมชนบ้านคอหงส์ 3

อาคารสโมสรหมู่บ้านหงส์ทิพย์  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110

องค์กรชุมชน

บ้านคอหงส์ 3
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอรโทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นายนิธิโรจน์  จองนิธิโรจน์ ประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 3 081-8983996  1/9 11ก.ย.2556 10 ก.ย. 2560
2 พ.ต.อ.ไสว พิชญาภรณ์ รองประธานชุมชน 081-8984428  2/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
3 น.ส.ชุดาณัฏฐ์ จองนิธิโรจน์ เลขานุการ 089-4657566  3/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
4 นายทะเบียนและพัสดุ  4/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
5 นายสำราญ  พูลแก้ว กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบ  5/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
เรียบร้อย
6 น.ส.ชลพรรษ  สมัครพงษ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 081-6909349  6/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
7 นายเทพอำนวย เรืองทองเมือง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 087-2976974  7/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
8 นายปกรณ์  ลิ้มโยธิน กรรมการฝ่ายพัฒนา 081-6269290  8/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
9 นางชุติญา  รุ่งวิกรัย กรรมการฝ่ายคลัง 094-5942288  9/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
10 นายรวีโรจน์ จองนิธิโรจน์ กรรมการฝ่ายการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม  10/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
11 กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม  11/9 20ธ.ค.2556 10 ก.ย. 2560
12 นางภาวิณี  สุวรรณะ ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13 ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ
14 ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
15 ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
16 ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายพัฒนา

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   –  ถนนและซอยภายในชุมชน

1.  ถนนเพชรเกษม  ซอย 2

2.  ซอยหงส์ทิพย์ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 และ 12

3.  ถนนและซอยภายในหมู่บ้านวังหงส์

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

–  ชุมชนบ้านคอหงส์ 3  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  569  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น    1,295  คน

แยกเป็นประชากรชาย  563  คน   ประชากรหญิง  732  คน

โดยเป็นผู้สูงอายุ…………….คน  และคนพิการ……..คน

–  สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  ห้องสมุดชุมชนบ้านคอหงส์ 3

2.  สโมสรหมู่บ้านหงส์ทิพย์

3.  ลานกีฬาหมู่บ้านหงส์ทิพย์

– เป็นหมู่บ้านจัดสรรและที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 3

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๙,๙๙๙ ดอก

เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญชวนประ…

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปี2560

เทศบาลเมืองคอหงส์ขอเชิญชวนอสม.…

อบรม เว็บไซต์ ชุมชน

อบรมเว็ปไซต์ชุมชน วันที่ 13 มิ…

กิจกรรมชุมชน

จัดทำและทบทวนแผนชุมชนบ้านคอหงส์ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 19 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณศูนย์ประสานงานบ้านคอหงส์ 3 ต.คอหงส์

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการคอหงส์3 วันที่21 สิงหาคม2563 เวลา19.00 น.

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 – 6 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 ครั้งที่ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.45 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [55.52 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [98.04 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML