ชุมชนบ้านคอหงส์ 2

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคอหงส์ 2  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อ  28  มกราคม  พ.ศ. 2548

ชุมชนบ้านคอหงส์ 2 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคลองเปล 3 แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณหลักเขตที่ 30 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยราษฎร์สันติ สิ้นสุดบริเวณเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ หลักเขตที่ 7 (บริเวณเขาคอหงส์)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดต่อกับตำบลทุ่งใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 7 ไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ บริเวณจุดเชื่อมแนวเขตชุมชนบ้านคอหงส์ 1 (ศูนย์วิจัยยางสงขลา)
ทิศใต้ ติดต่อกับ ติดต่อกับชุมชนบ้านคอหงส์ 1 (ศูนย์วิจัยยางสงขลา) แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรั้วศูนย์ วิจัยยางสงขลา ผ่านหลักเขตที่ 28 สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 29 (บริเวณสามแยกคอหงส์)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 29 ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 30
ชุมชนบ้านคอหงส์ 2  มีพื้นที่  3.649  ตารางกิโลเมตร หรือ 2,280.6  ไร่  พื้นที่ทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา

สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน   หน้าสำนักงานขนส่ง  มณฑลทหารบกที่  42  ค่ายเสนาณรงค์

องค์กรชุมชน

บ้านคอหงส์ 2
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอรโทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 จ.ส.อ.ประสิทธิ์  ปาโต ประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 2 096-9281918  1/8
2 ร.ต.กระจ่าง  รามแก้ว รองประธานชุมชน 081-3689980  2/8
3 นางสุดารัตน์  ชุมแก้ว เลขานุการ 083-6556305  3/8
4 จ.ส.อ.สุวิทย์  บุญญะตุโร นายทะเบียนและพัสดุ 089-2966947  4/8
5 ร.ท.อนันต์  อุ่นบัว กรรมการฝ่ายปกคองและรักษารักษาความสงบเรียบร้อย 086-9603581  5/8
6 นางพรพรรณ  เอี่ยมสุวรรณ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 084-3139369  6/8
7 นางอุไร  กิ้มเกี้ยว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 086-2975747  7/8
8 น.ส.แดง  หมาดสง่า กรรมการฝ่ายพัฒนา 088-3978475  8/8
9 นางสิรินนภัส  แก้วชูชื่น กรรมการฝ่ายคลัง 080-8647636  9/8
# นางจินดา  ปาโต กรรมการฝ่ายการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 084-0130637  10/8
# นางกฤษณา  กำเหนิดเพชร กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 091-9814684  11/8
# นางวรรณี  นามะสมธิ กรรมการ  12/8
# สิบเอกนพพร  ศรีสุข กรรมการ 095-4415147  13/8
# นายยงยุทธ  ศรีไข่มุกข์กุลชา กรรมการ 095-2947941

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

– ถนน  และซอยภายในชุมชน

ถนน และซอยต่าง ๆ ภายในมณฑลทหารบกที่ 42  (ค่ายเสนาณรงค์)

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

ชุมชนบ้านคอหงส์ 2  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,423  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  3,104  คน

แยกเป็นประชากรชาย 2,301  คน  ประชากรหญิง  803  คน

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  ศาสนสถานค่ายเสนาณรงค์

2.  อาคารเรือนรับรองที่ประทับ

3.  พิพิภัณฑ์อาวุธโบราณ

4. คลังน้ำมัน

5. ศาลเจ้าพ่อคอหงส์

6.  สนามกีฬา  6  แห่ง  ได้แก่

– สนามโรงยิมค่ายเสนาณรงค์

– สนามฟุตบอล ร.5 พัน 1

– สนามฟุตบอล มทบ. 42

– สนามเทนนิส

– สนามยิงปืน

– สนามกอล์ฟ

7.  สถานศึกษา  2  แห่ง  ได้แก่

– โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมภ์)

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์

8.  อื่น ๆ  ได้แก่  สถานีวิทยุค่ายเสนาณรงค์ (FM 107.72 Mhz.) , สโมสรค่ายเสนาณรงค์

หอประชุม ร.5 พัน 1 , อ่างเก็บน้ำค่ายเสนาณรงค์ , พล.อ. หลวงเสนาณรงค์

– เป็นที่อยู่อาศัย บ้านพักข้าราชการทหาร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมชุมชน

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 – 6 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ภาพประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์1-6

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6 ครั้งที่ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.51 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [73.93 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [77.88 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML