ชุมชนบ้านคลองเตย 1

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองเตย 1  ตำบลคอหงส์   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548

ชุมชนบ้านคลองเตย 1 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย 6 แนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อม ถนน รพช. สข 4119 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอย 17 คลองเตย สิ้นสุดบริเวณคลองเตย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองเตย 2 และบ้านคลองเตย 4 แนวเขต เริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตเทศบาลตำบลคอหงส์ กับเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามแนวถนนเพชรเกษม ซอย 6 ไปทางทิศเหนือ เลี้ยวซ้ายตามแนวถนน รพช.สข 4119 ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อม ซอย 17 คลองเตย
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มจากเส้นแบ่ง แนวเขตเทศบาลตำบลคอหงส์ กับเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณถนนเพชรเกษม ซอย 6 ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดบริเวณคลองเตย (หลักเขตที่ 35)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากหลัก เขตที่ 35 ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองเตย ไปสิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมคลองเตย กับ ซอย 17 คลองเตย
ชุมชนบ้านคลองเตย 1  มีพื้นที่ 227,399.958 ตารางเมตร หรือ 0.227 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาคอหงส์ ลาดลงไปสู่คลองอู่ตะเภา  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย

สถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเตย 1  เลขที่ 18/1 ซ.11 คลองเตย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

องค์กรชุมชน

บ้านคลองเตย 1
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ตำแหน่ง ประกาศ หมดวาระ
1 นางกัญญา  ทองรักษา ประธานชุมชนบ้านคลองเตย 1 089-5960116  1/1
2 นางสาวดวงใจ  ไชยมุณี รองประธานชุมชน 086-9636227  2/1
3 นางสาวสุจิน  เทพบุตร เลขานุการ 086-9681244  3/1
4 นางวงเดือน  ฉันอารี นายทะเบียนและพัสดุ 094-5930763  3/1
5 ร.ต.สามารถ  เจริญฉิม กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  5/1
6 นายกำพล  ไชยมุณี กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  6/1
7 น.ส.เกศินี  พรหมเรือง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 098-6809749  7/1
8 นายสัมพันธ์  โชติรัตน์ กรรมการฝ่ายพัฒนา 081-5400138  8/1
9 นางเสริม  พลับทอง กรรมการฝ่ายคลัง 086-2972777  9/1
# ว่าที่ ร.ต.หญิง จาริณี  บุญทัศโร กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 081-0990830  10/1
# นายพรเลิศ  เทพบุตร กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 089-9743420  11/1
# นางแผ้ว  บุญศรี กรรมการ 089-7334634  12/1
# นางละมัย  ปานแก้ว กรรมการ 097-3588847
# นางวิมลรัตน์  รุ่งเรือง กรรมการ  14/1
# น.ส.ศศิวราพร นพไชยสุวรรณ กรรมการ 084-1990940  15/1

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            – ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1. ซอย 1    คลองเตย , ซอย 1/1 คลองเตย

2. ซอย 4    คลองเตย

3. ซอย 6    คลองเตย , ซอย 6/1 คลองเตย

4. ซอย 7   คลองเตย

5. ซอย 8    คลองเตย , ซอย 8/1 คลองเตย

6. ซอย 10  คลองเตย

7. ซอย 11  คลองเตย , ซอย 11/1 คลองเตย

8. ซอย 13  คลองเตย

9. ซอย 15  คลองเตย

10. ซอย 16 คลองเตย

11. ซอย 17 คลองเตย  (ด้านซ้ายมือเท่านั้น )

12. ถนนเลียบคลองเตย

13. ถนนนวลแก้วอุทิศ

14. ซอยเซี้ยนอุทิศ

15. ซอยช่วยกูลอุทิศ

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคลองเตย 1  มีประชากรทั้งสิ้น   1,312  คน   แยกเป็นประชากรชาย  593  คน ประชากรหญิง  719   คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  712  ครัวเรือน ผู้พิการ  3 คน

– ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ดังนี้

ร้อยละ 60    ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ 15    ประกอบอาชีพรับราชการ

ร้อยละ 25    ประกอบอาชีพค้าขาย

–  องค์กรที่สำคัญภายในชุมชน

1. โบสถ์ 1  แห่ง  ได้แก่  โบสถ์คริสตจักร  1  แห่ง  ซอย 8  คลองเตย

– ศาลเจ้า  2  แห่ง  ได้แก่ ริมคลองเตย ซอย 8  , ซอย 16 คลองเตย

2. สนามกีฬา/ลานกีฬา 2 แห่ง  ได้แก่  ซอย 11  คลองเตยและริมคลองเตย

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ     ได้แก่  โรงกลึง, อู่ซ่อมรถ, โรงเฟอร์นิเจอร์, ร้านโทรศัพท์,  ร้านขายยา,

ร้านเสริมสวย, ร้านซ่อมรถ, เซเว่นอีเลฟเว่น, ร้านติดตั้งวอลเปเปอร์ผ้าม่าน, ร้านติดตั้งกระจก , ร้านแอร์ , ร้านอาหาร,

ร้านชาพะยอม  ร้านเจี๊ยบวาณิชย์เจริญ  ร้านถ่ายเอกสาร

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

กิจกรรมชุมชน

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.48 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [108.84 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [102.95 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML