ชุมชนบ้านคลองหวะ 2

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองหวะ 2   ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  29  มีนาคม  2552

ชุมชนบ้านคลองหวะ 2 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจาก หลักเขตที่ 26 ไปทางทิศตะวันออกตามแนว เขตขนานทางรถไฟสายกรุงเทพ – สุไหงโก – ลก สิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมกับถนนกาญจนวนิช
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านปลักธง แนวเขตเริ่มต้นจากแนวถนน กาญจนวนิชไปทางทิศใต้สิ้นสุดบริเวณคลองหวะ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองหวะ 4 แนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัด ถนนกาญจนวนิชกับคลองหวะไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหวะสิ้นสุดบริเวณจุดตัดถนนประชาอุทิศกับคลองหวะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองหวะ 1 แนวเขตเริ่มต้นจาก จุดตัดถนนประชาอุทิศกับคลองหวะไปทางทิศ เหนือตามแนวถนนประชาอุทิศสิ้นสุดบริเวณทางรถไฟสายกรุงเทพฯ สุไหงโก – ลก
ชุมชนบ้านคลองหวะ 2 มีพื้นที่ 0.265 ตารางกิโลเมตร หรือ 165.63 ไร่ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม

องค์กรชุมชน

 บ้านคลองหวะ 2 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายธวัชชัย  พัฒโณ ประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 2  081-3682499
2 นายอำนาจ ณ นคร รองประธานชุมชน 081-6081275
3 นางกิ่งกาญจน์ พัฒโณ เลขานุการ 064-0879577
4 นายประภาศ  จันทรเศษ นายทะเบียนและพัสดุ 089-7360338
5 นายอาดูล แก้วเอียด กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 083-9688667
6 นางถนอม ศิริบุญ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  083-2928479
7 น.ส.วสุธิดา  เทพสุริวงศ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 093-1429551
8 นายวิเชียร  ปิติ กรรมการฝ่ายพัฒนา 086-7467725
9 นางสุชีวา  ศรีกุล กรรมการฝ่ายคลัง 089-0250179
10 นายสุรพงษ์  เรืองเพชร กรรมการฝ่ายศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 083-6544774
11 นางอารีย์  สุวรรณมณี กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 095-2704652
12 นางจำเนียร  ปราบสงคราม กรรมการ 086-9572089
13 นางบังอร  เลไธสง กรรมการ 095-2704651
14 น.ส.ลักขณา  ขวัญไชย กรรมการ 089-4621476
15 นางบัวลม  นำสม กรรมการ 089-5969802 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                -ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1. ถนนสันติภาพ  (ริมคลองหวะ)

2. ซอยบ่อนไก่ – ท่ายาง

3. ซอยหมอฉ้วน

4. ถนนอเนกประสงค์

5. ซอยกล้วยไม้

6. ถนนบ้านคลองหวะ 2

– ประปา

1. ซอยอเนกประสงค์

2. ซอยกล้วยไม้

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

          – ชุมชนบ้านคลองหวะ  2   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  422  ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  1,184  คน

แยกเป็นประชากรชาย  598  คน  และประชากรหญิง  586  คน

– ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  55   ประกอบอาชีพ  รับจ้างทั่วไป

ร้อยละ  35  ประกอบอาชีพ  ค้าขาย

ร้อยละ  10   ประกอบอาชีพ  เลี้ยงสัตว์

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน.

สมาคม  1  แห่ง  ได้แก่  สมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทย

–  บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ

โรงงาน  1  แห่ง คือ  โรงงานน้ำมันพืชอยู่เซ่งไถ่

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ศาลาป้า…

กิจกรรมชุมชน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประชุมช…

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล วั…

ประเพณีหามทวดคลองหวะ

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

                   เทศบาลเมือง…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพร่วมกับ นศ.แพทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 17.00 น. ณ บริเวณใต้สะพานแม็คโคร

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.71 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [97.56 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [82.94 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML