ชุมชนบ้านคลองหวะ 1

แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชน

ชุมชนบ้านคลองหวะ 1  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  2  เมษายน  พ.ศ.  2552

ชุมชนบ้านคลองหวะ 1 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 24 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ 25 (บริเวณทางรถไฟสายกรุงเทพ-ปาดัง เบซาร์)ผ่านเข้าแนวคลองเตยสิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ 26 (บริเวณทางรถไฟกรุงเทพ-สุไหงโก-ลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองหวะ 2 แนวเขตเริ่มต้นจาก หลักเขตที่ 26 ไปทางทิศใต้ ตามแนวถนน ประชาอุทิศ สิ้นสุดบริเวณจุดตัดถนนประชา อุทิศกับคลองหวะ (บริเวณสะพาน)
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนบ้านคลองหวะ 3 แนวเขตเริ่มต้นจากจุด ตัดถนนประชาอุทิศกับคลองหวะ(บริเวณสะพาน) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหวะ สิ้นสุด บริเวณคลองอู่ตะเภา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองอู่ตะเภาโดยมีแนวคลองอู่ตะเภาเป็นแนว เขต เริ่มต้นจากจุดเชื่อมคลองหวะกับคลองอู่ ตะเภาไปทางทิศเหนือตามแนวคลองอู่ตะเภา สิ้นสุดบริเวณหลักเขตที่ ๒๔
ชุมชนบ้านคลองหวะ 1 มีพื้นที่ 0.454 ตารางกิโลเมตร หรือ 283.75 ไร่ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะ ที่ลุ่มน้ำท่วมขัง 40 %

องค์กรชุมชน

 บ้านคลองหวะ 1 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายอารมณ์ แก้วน้อย ประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 1  086-9586883
2 นายวรพงศ์  ราคลี รองประธานชุมชน 082-7264740
3 นางสุมนกาญจน์ สุขศรีเมือง เลขานุการ  087-3996344
4 นายวิศิษฏ์ มณีรัตน์พิพัฒน์ นายทะเบียนและพัสดุ  081-8962294
5 นายเศวก อินประดับ กรรมการฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  089-5990055
6 นางวรรณา  สิงห์เหนียว กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 085-5838201
7 น.ส.ชนมณี  สิริชยะกุล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 082-7320288
8 นายทวี สิงห์เหนียว กรรมการฝ่ายพัฒนา  083-3999036
9 นายสุวิทย์ จิตนิยม กรรมการฝ่ายคลัง  085-4778288
10 นายทรงวุฒิ  ขวัญทอง กรรมการฝ่ายการศึกษาฯ 094-5933836
11 นางสุวิมล  ไชยโรจน์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม 086-9619226

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                –  ถนน  และซอย  ภายในชุมชน

1.  ถนนคลองหวะ  –  พลพิชัย

2.  ซอยสามัคคี

3.  ซอยหมู่บ้านธนมิตร

4.  ซอยเชื่อมอุทิศ

5.  ซอยโรงหมี่

6.  ซอยหมู่บ้านจันทร์เกษม

7.  ซอยรัตนชัย

8.  ซอยหมู่บ้านริมเมือง

9.  ซอยหมู่บ้านนพเก้า

10.  ซอยหมู่บ้านพลพิชัย

ข้อมูลด้านสังคมและเศรฐกิจ

– ชุมชนบ้านคลองหวะ  1   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  899  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  1,593 คน

แยกเป็นประชากรชาย  730  คน  และประชากรหญิง  863  คน

– ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในอัตราส่วน ดังนี้

ร้อยละ  50   ประกอบอาชีพค้าขาย

ร้อยละ  40   ประกอบอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ  10   ประกอบอาชีพรับราชการ ,  ธุรกิจส่วนตัว

– ศาสนสถาน/สถานที่สำคัญภายในชุมชน

1.  วัด/มัสยิด/โบสถ์/ศาลเจ้า 1  แห่ง  ได้แก่  มัสยิสยามีอุลอิสลาม

– พื้นที่ทางการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร แยกเป็น

พืชสวน

ปศุสัตว์

บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ/ ได้แก่ โรงงานทำหมี่

สินค้าและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวภายในชุมชน

“คอหงส์” กับก้าวย่างที่ท้าทายสู่ Smart City!?

ข่าวที่กำลังฮือฮาในโลกโซเชียล …

ประกาศแต่งตั้งประธานชุมชนบ้านคลองหวะ 1

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนบ้านคลองหวะ 1

ชุมชนบ้านคลองหวะ 1  เทศบาลเมือ…

โครงการชุมชนบ้านคลองหวะ 1 ห่างใกลไข้เลือดออก ปี 2560

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ชุมชนบ้า…

แจ้งน้ำประปาไม่ไหล

เนื่องจากมีการซ่อมท่อประปาในเข…

กิจกรรมชุมชน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหัวษา ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม…

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล วั…

ประเพณีหามทวดคลองหวะ

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

                   เทศบาลเมือง…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพร่วมกับ นศ.แพทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 14.00 น.ณ หมู่บ้านนพเก้า

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ข้อมูล จปฐ. ของชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [72.58 KB]

ข้อมูลแผนชุมชน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [93.80 KB]

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [105.24 KB]

โครงการกองทุนพัฒนาสังคม

โครงการ SML