โครงการ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” และโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

by suwithcha
0 comment 36 views
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียง และผู้สูงอายุ
ในโครงการ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” และโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ