โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 3

0 comment 84 views

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรียนสมัยศึกษา นำนักเรียนและเจ้าหน้าที่ สำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริ โดยเทศบาลเมืองคอหงส์

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ