โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมชนบ้านคลองเตย 2

0 comment 59 views

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับโรงเรียนสมัยศึกษา นำนักเรียนและเจ้าหน้าที่ครู สำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริโดย เทศบาลเมืองคอหงส์

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ