โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองคอหงส์ 2562

by suwithcha
0 comment 84 views

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองคอหงส์ 2562   รุ่นที่ 1

เพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/welfarekh

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย
พิธีเปิดกิจกรรมอบรมความรู้สูงวัย 5 หมู่
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 2562

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย

หลักสูตรที่ 2  – สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย

หลักสูตรที่ 3   –  สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย

หลักสูตรที่ 4   –  สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย

หลักสูตรที่ 5  – สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ