โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี 2562

by suwithcha
0 comment 65 views

  การฝึกอบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี 2562  

วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี 2562
สำหรับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคอหงส์ และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่ดี 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์  และพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

 

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ