โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2-3

0 comment 246 views

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2-3 จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี  ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ