เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2565

by suwithcha
0 comment 158 views
📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣
>> ผู้สูงอายุ ที่เกิดก่อน 2 กันยายน พ.ศ.2505
>> และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
แต่ !!! ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
☘️ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้แล้วจ้า
☘️
🔴🔴🔴  คุณสมบัติดังนี้  🔴🔴🔴
1..เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มี
2..มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์
แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
👉👉👉หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
3..ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
🍁🍁รอบแรก .. 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 นี้ 🍁🍁
โทรสอบถามก่อนได้นะคะ 😘😘😘
สอบถามเพิ่มเติม โทร .074 – 280000 ต่อ 1710
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ