อบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์ชุมชน

0 comment 82 views

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์กองสวัสดิการสังคมและเว็บไซต์ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความสามารถปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารในด้านการจัดการชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนให้มีการบริการภายในลักษณะเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยมีนายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ