อบรมติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

0 comment 8 views

โครงการติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ชุมชนบ้านคลองเตย 3 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
1

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ