ยืนยันตนผู้สูงอายุ-คนพิการ ประจำปี 2562 (ลงพื้นที่ชุมชน) เฉพาะเสาร์ – อาทิตย์

by กุ้ง

ประชาสัมพันธ์  

การแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ (ยืนยันตนผู้สูงอายุ-คนพิการ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตั้งแต่วันที่  1 – 31  ตุลาคม  2561  เวลา  08.30 – 16.30 น. 

ณ เทศบาลเมืองคอหงส์ **ไม่เว้นวันหยุดราชการ**

***นอกสถานที่** เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์*** ที่ 6 , 7 , 13 , 14 , 20 , 21 , 27 , 28

ณ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน

เอกสารที่ใช้ยืนยันตน….ให้แจ้ง
1. ชื่อ – สกุล
2. หมายเลข 13 หลัก บัตรประชาชน
3. ธนาคาร และเลขบัญชีธนาคารที่รับเงิน
4. ชุมชน…….
5. หมายเลขโทรศัพท์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 – 280000 ต่อ 1710

Comments

comments

You may also like