ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน

0 comment 84 views

เทศบาลเมืองคอหงส์  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมให้ความรู้เรืองการเลี้ยงใส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์  ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ  ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 4 โดยมีนายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  เป็นประธานในพฺิธีเปิด

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ