เทศบาลเมืองคอหงส์เปิดอบรมอาชีพฟรี ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(ใกล้สำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่)ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตามวัน เวลา ดังนี้ วันจันทร์ ที่ 12 มิ.ย.60 การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง วันพุธ ที่ 14 มิ.ย.60 การปลูกผักอินทรีย์ในภาชนะต่างๆ วันศุกร์ ที่ 16 มิ.ย.60 เต้าฮวยฟรุ้ตสลัดนมสดและน้ำเต้าหู้ วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.60 การตอนกิ่ง ติดตา เสียบยอด ทาบกิ่งพืชเศรษฐกิจ สมัครด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ หรือ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลลคอหงส์((ใกล้สำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่)โทร.074-280000 ต่อ 1731

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ