ผู้ประกอบกิจการหอพัก จดทะเบียนขออนุญาตได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์  จดทะเบียนขออนุญาตได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองคอหงส์ 074-280000-2 ต่อ 1720

Comments

comments

You may also like