ประชุมคณะกรรมการร่วมชุมชนบ้านทุ่งรี 1 และชุมชนบ้านทุ่งรี 2

0 comment 2 views

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมบ้านทุ่งรี 1 และชุมชนบ้านทุ่งรี 2 ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ส.ค.2563           ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านทุ่งรี 1 (ร้านอาหารโดม 108) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและติดตามความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เสนอปัญหาความต้องการด้านต่าง ๆ ให้เทศบาลรับทราบ

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ