ประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนบ้านคลองเปล 3 วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 13.30 น.

0 comment 60 views

ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคลองเปล 3 รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมฯ

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ