ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง

by หนึ่ง
0 comment 25 views

เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 พ.ย.2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการบริหารชุมชนบ้านปลักธง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนถึงปรึกษาหารือเรื่องราวต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชุมชนด้านต่างๆ

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ