ประชาสัมพันธ์ การแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ (ยืนยันตนผู้สูงอายุ-คนพิการ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

by กุ้ง

ประชาสัมพันธ์

การแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ (ยืนยันตนผู้สูงอายุ-คนพิการ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ตั้งแต่วันที่  1 – 31  ตุลาคม  2561  เวลา  08.30 – 16.30 น.

—– ไม่เว้นวันหยุดราชการ —–

ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองคอหงส์

 

***นอกสถานที่** เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์***

**รายละเอียดดังต่อไปนี้**

 

 

Comments

comments

You may also like