ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา”ปี 2562

by suwithcha
0 comment 338 views

พมจ.สงขลา เตรียมจัดงาน

วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา  

🧰🧰 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น. 🧰🧰

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
*************************************************************

งานนี้ฟรี🧤🧤🧤
ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการตัวอย่าง การสาธิต การฝึกอาชีพและ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การแสดงดนตรีจากวงดนตรีทหารเรือทัพเรือภาคที่ 2

การแสดงบนเวที การลงทะเบียนตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การให้บริการทันตกรรม การแสดงนิทรรศการ

ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของคนพิการ

รวมทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ

บริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมงาน

การจับสลากของขวัญและมอบของที่ระลึกแก่คนพิการ 

 

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ