ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง (Greensmilemarket)

0 comment 122 views

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดอินทรีย์วิถีพอเพียง (ตลาดยิ้มสุข)

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองคอหงส์  กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดอินทรีย์วิถีพอเพียง  ตามโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์  ภายใต้ชื่อ ตลาดยิ้มสุข (Greensmilemarket) ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน    ตั้งแต่เวลา  15.00 น.-  19.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ …ตลาดปลอดโฟม  100 เปอร์เซ็นต์  พบกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน  สินค้ากลุ่มอาชีพ  และกลุุ่มเกษตรกร  อร่อยกับ บูธร้านอาหารเพื่อสุขภาพ การเสวนาด้านการเกษตร

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ