ข่าวกองสวัสดิการสังคม

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 5 ประจำปี 2562

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ปี 2562 (กิจกรรมหิ้วปิ่นโต เข้าวัดทำบุญในวันพระ)

โ Facebook iconFacebook

กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศาสนพิธีกรน้อย

  กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศา…

 ++++การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562++++             

                 ++++การขึ้นทะ…

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯและประธานกลุ่มพัฒนาสตรีประจำชุมชน

Facebook iconFacebook

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebook

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebook

ประชาคม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebook

ตารางฝึกอบรมอาชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ประจำ…

สมัครเรียนฝึกอาชีพประจำปี 2561

Facebook iconFacebook

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

1. คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ขอ…

ขอให้ส่งแบบสำรวจวัสดุสำนักงาน

Facebook iconFacebook

ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วม….กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ “อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 4 ครั้งที่ 1

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

ตักบาตรบ้านทุ่งรี

Facebook iconFacebook

ดูงานแผนชุมชนภูเก็ต

Facebook iconFacebook

ดูงานแผนชุมชนภูเก็ต

Facebook iconFacebook

ดูงานแผนชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่

Facebook iconFacebook

แผนการจัดกิจกรรมตักบาตรปีใหม่ในชุมชน

Facebook iconFacebook

กิจกรรมจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2561

  Facebook iconFacebook

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3/2561

  Facebook iconFacebook

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งท…

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งท…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2562

**เทศบาลเมืองคอหงส์เปิดรับลงทะ…

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง…

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ย.60 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น

Facebook iconFacebook

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่่อันเป็นที่สาธารณะ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ หร

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง…

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน ครั้งที่ 1/2561

Facebook iconFacebook

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับ…

อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกิจกรรมโครงการมอบเครื่องมือประกอบให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาศ

Facebook iconFacebook

ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง (Greensmilemarket)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดอิน…

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารอเนกประสงค์ ของเทศบาลเมืองคอหงส์ 30 ส.ค. 60

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดประชุมคณะก…

รับมอบดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองคอหงส์รับมอบดอกไม้จ…

การแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชน และประชาชน ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองคอหงส์  จัดการแข่งข…

กิจกรรมการเสวนาและเสนอผลงานของชุมชน ในวาระดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ของคณะกรรมการชุมชน

  เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิ…

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตร…

ผู้ประกอบกิจการหอพัก จดทะเบียนขออนุญาตได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ที่ตั้งอ…