ข่าวกองสวัสดิการสังคม

☘“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 7 ประจำปี 2564☘

การประกวดผู้สูงอายุแต่งกายย้อน…

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564

ประชาสัมพันธ์… โครงการเง…

โครงการ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” และโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 …

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ☘“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 7 ประจำปี 2564☘

 ขอเชิญ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ-ผ…

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอ…

การประชุม คณะกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวห…

ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9/ปีงบประมาณ 2563

  ประชุมประธานชุมชนครั้งที่ 9/…

โครงการฝึกอบรมการทำมะพร้าวคั่วเครื่องแกง ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4

ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4 ได้นำโครง…

การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลคอหงส์ และประธานศูนย์สงเคราะห์ฯ ทั้ง 8 ศูนย์

การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครพั…

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1 วันที่ 20 มิ.ย.63

ประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส…

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้พิการ

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ…

#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ

#ข้อมูลเป็นข่าวเท็จ ตามที่มีกา…

C O V I D – 1 9

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นา…

ประธานชุมชนบ้านทุ่งรี 4 นำคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2563 (1)

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษ…

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 2563

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร…

*ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากกรมบัญชีกลาง เริ่ม 10 มกราคม 2563 นี้

Facebook iconFacebookLINE icon…

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงิน

Facebook iconFacebookLINE icon…

รับแจ้งยืนยันตนผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพ 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์…รับแจ้งยืนยั…

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวล…

การแจ้งยืนยันตน งบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์…รับแจ้…

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองคอหงส์

ชาวชุมชนบ้านคลองเตย 3 ขอขอบคุณ…

การประชุมสมาชิก อพม.คอหงส์  / 4 มิถุนายน 2562

การประชุมสมาชิก อพม.คอหงส์  วั…

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ หัว…

มาเต้นกันเถอะ ลำดวนบาสโลบแด๊นซ์ * *    

มาเต้นกันเถอะ มาเต้นกันนะ   …เ…

กลุ่มอาชีพปลาดุกร้า ชุมชนบ้านคลองเปล 2

Facebook iconFacebookLINE icon…

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 2562

โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที…

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชน 2562

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันปัญห…

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศํกยภาพและศึกษาดูงาน 2562

กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน…

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลคอหงส์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และก…

ขอเชิญชวนทุกท่าน…เต้นลำดวนบาสโลบแด๊นซ์

ขอเชิญชวนทุกท่าน…เต้นลำด…

ประชุมประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์ กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์)

Facebook iconFacebookLINE icon…

🎉🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

🎉🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉 ➡️➡️การรับ…

“อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 5 ประจำปี 2562

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ปี 2562 (กิจกรรมหิ้วปิ่นโต เข้าวัดทำบุญในวันพระ)

โ Facebook iconFacebookLINE ic…

กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศาสนพิธีกรน้อย

  กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นศา…

 ++++การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562++++             

                 ++++การขึ้นทะ…

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯและประธานกลุ่มพัฒนาสตรีประจำชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาคม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนคลองหวะ 1-4

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตารางฝึกอบรมอาชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ประจำ…

สมัครเรียนฝึกอาชีพประจำปี 2561

Facebook iconFacebookLINE icon…

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

1. คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ขอ…

ขอให้ส่งแบบสำรวจวัสดุสำนักงาน

Facebook iconFacebookLINE icon…

ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วม….กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ “อยู่อย่างสูงวัยไร้ความเหงา” ปีที่ 4 ครั้งที่ 1

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเสร…

ตักบาตรบ้านทุ่งรี

Facebook iconFacebookLINE icon…

ดูงานแผนชุมชนภูเก็ต

Facebook iconFacebookLINE icon…

ดูงานแผนชุมชนภูเก็ต

Facebook iconFacebookLINE icon…

ดูงานแผนชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่

Facebook iconFacebookLINE icon…

แผนการจัดกิจกรรมตักบาตรปีใหม่ในชุมชน

Facebook iconFacebookLINE icon…

กิจกรรมจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2561

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3/2561

  Facebook iconFacebookLINE ic…

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งท…

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3/2561

ขอเชิญประชุมประธานชุมชน ครั้งท…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1-6

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้า…

การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2562

**เทศบาลเมืองคอหงส์เปิดรับลงทะ…

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง…

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ย.60 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่่อันเป็นที่สาธารณะ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ หร

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง…

ประชุมประธานชุมชน 30 ชุมชน ครั้งที่ 1/2561

Facebook iconFacebookLINE icon…

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับ…

อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกิจกรรมโครงการมอบเครื่องมือประกอบให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาศ

Facebook iconFacebookLINE icon…

ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง (Greensmilemarket)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดอิน…

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารอเนกประสงค์ ของเทศบาลเมืองคอหงส์ 30 ส.ค. 60

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดประชุมคณะก…

รับมอบดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองคอหงส์รับมอบดอกไม้จ…

การแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชน และประชาชน ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองคอหงส์  จัดการแข่งข…

กิจกรรมการเสวนาและเสนอผลงานของชุมชน ในวาระดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ของคณะกรรมการชุมชน

  เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิ…

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตร…

ผู้ประกอบกิจการหอพัก จดทะเบียนขออนุญาตได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ประกอบกิจการหอพัก  ที่ตั้งอ…