ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์)

Comments

comments

You may also like