ขอบคุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0 comment 5 views

ขอขอบคุณ งานรักษาความสะอาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาตวามสะอาด การบริหารจัดการขยะมูลฝอย บริเวณถนนเลียบคลองเตย ชุมชนบ้านคลองเตย 1

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ