ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่

0 comment 6706 views

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

                     ด้วยชุมชนทุ่งรี 3 มีความประสงค์ขอให้ทางเทศบาลเมืองคอหงส์ดำเนินการในเรื่องดังนี้

  1. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่บริเวณริมคลองแม่เรียน หลังเทศบาลคอหงส์ ซอยไชยประภาอุทิศ (กิ่งไม้หัก) และต้นไม้ใหญ่กิ่งพาดสายไฟฟ้า
  2. นำกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า บริเวณริมคลองแม่เรียน ริมถนนเลยซอยหอพักนงมาศ เพื่อป้องกันสายไฟฟ้าอาจจะขาดและก่อให้เกิดอันตรายในภายหลังได้   ทั้งนี้ เมื่อทางเทศบาลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง

                           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                                        นางสาววิรภรณ์  ถาวรสุข
                                                           ประธานชุมชนทุ่งรี 3

 

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ