กิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 2561

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์  จัดขึ้นในวันที่ 25 ส.ค. 61 ณ สนามโรงเรียนบ้านคลองเปล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแข่งขันคือ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ของเทศบาลเข้าร่วมชุมชนละ 15 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

Comments

comments

You may also like