กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ชุมชนบ้านปลักธง เมือวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 2560

0 comment 131 views

ชุมชนบ้านปลักธง   : วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์๋เพื่อ

1. ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

2. สนองนโยบายของเทศบาลเทศบาลเมืองคอหงส์  ด้านชุมชนเข้มแข็ง

ณ  ชุมชนบ้านปลักธง

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ