กิจกรรมอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โภชนบำบัดสำหรับโรคเรื้อรังและการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

by กุ้ง

ขอเชิญผู้สูงอายุ.…เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย
โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โภชนบำบัดสำหรับโรคเรื้อรัง

และการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์

โทร.074-280000 ต่อ 1710 

Comments

comments

You may also like