กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็น”มัคคุเทศก์ท้องถิ่น” และกิจกรรม”เพาะเมล็ดพันธุ์การให้..กลางใจเยาวชน” >>สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคอหงส์<<

by กุ้ง

>>สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคอหงส์<<

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็น”มัคคุเทศก์ท้องถิ่น”

และกิจกรรม”เพาะเมล็ดพันธุ์การให้..กลางใจเยาวชน”

วันอาทิตย์ที่  23  กันยายน  2561

ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา  (อนุสรณ์ กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์

และสวนสาธารณะนครหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

“มัคคุเทศก์ท้องถิ่น”

Comments

comments

You may also like