กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเพาะเมล็ดพันธุ์การให้-กลางใจเยาวชน

by กุ้ง

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์การให้  กลางใจเยาวชน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคอหงส์

วันอาทิตย์ที่  23  กันยายน  2561

ณ  ห้องประชุมเรารักสงขลา  (อนุสรณ์ กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์)   

และสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 

                    ประกอบด้วย  กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง    สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา จำนวน 20,000.- บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น  ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม            มีการพัฒนาตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

                     นอกจากนี้ได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา  ตามกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์การให้  กลางใจเยาวชน  ให้กับโรงเรียน      วัดพรุเตาะ  ตำบลทุ่งใหญ่  ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนตำบลคอหงส์ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปและสำนักงานสรรพากรภาค  12                     เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

                      กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ  คณะกรรมการ  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ตำบลคอหงส์  และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  80  คน 

 

กิจกรรมฝึกอบรม”มัคคุเทศก์ท้องถิ่น” และกิจกรรม”เพาะเมล็ดพันธุ์การให้..กลางใจเยาวชน”

Comments

comments

You may also like