กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศํกยภาพและศึกษาดูงาน 2562

by suwithcha
0 comment 42 views

กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์กิจกรรมฝึกอบรม

และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์                   

ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์  ประจำปีงบประมาณ  2562                   

วันที่  7 – 8  พฤษภาคม  2562  ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราช

******************************************************************************************        

***  ภาพเพิ่มเติมกด   

https://www.facebook.com/welfarekh/media_set?set=a.804479286589750&type=3

  

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ