กิจกรรมประชาคมชุมชนบ้านปลักธง

by หนึ่ง
0 comment 28 views

กิจกรรมประชุมประชาคมชุมชนบ้านปลักธง วันเสาร์ที่ 26 ก.ย.63 เวลา 13.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาความต้องการและแสดงความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนร้องทุกข์เพื่อปลดเปลื้องทุกข์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ