กิจกรรมการเสวนาและเสนอผลงานของชุมชน ในวาระดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ของคณะกรรมการชุมชน

0 comment 57 views

 

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมการเสวนาและนำเสนอผลงานของชุมชน ในวาระคณะกรรมการชุมชนดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ทีอาร์ ร๊อคฮิลล์ เวลา 08.00 -16.30 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชนทั้ง 30 ชุมชน ทีปรึกษา แลผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายนันทชัย ธีรชิตกุล ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และผศ.สนธยา พลศรี อาจารย์พิเศษฯ โดยมี นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมการนำเสนอผลงานของชุมชนต่างๆ จำนวน 10 ชุมชน

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ