การแจ้งยืนยันตน งบประมาณ 2563

by suwithcha
0 comment 92 views

เทศบาลเมืองคอหงส์…รับแจ้งยืนยันตนอยู่

ของผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพ

ในวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 นี้
เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

** ช่องทางการยืนยันตน **
– สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
– โทรศัพท์หมายเลข 074 -280000 ต่อ 1710
– อื่นๆ ตามประกาศ


** เอกสารที่ต้องใช้ **
1.ทะเบียนบ้าน ตัวจริง
2.สมุดบัญชีธนาคาร ตัวจริง
3.บัตรยืนยันตน (กรณีที่คนเดิมมีอยู่แล้วให้นำมาด้วย)

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
โทร. 074 – 280000 ต่อ 1710

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ