การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

by ผลิวัลย์
0 comment 122 views

เทศบาลเมืองคอหงส์ ดำเนินการโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์  ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน  2561- เดือนเมษายน 2562  โดยมีเป้าหมายจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์  จำนวน 7,100  ครัวเรือน  ในพื้นที่ ชุมชน 30  ชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บ  ขอความร่วมมือครัวเรือนให้ข้อมูลกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล

 

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ