การจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชนบ้านทุ่งรี 5

0 comment 64 views

ชุมชนบ้านทุ่งรี 5 ได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน โดยนายสมบัติ  นาคทอง  ที่ปรึกษาชุมชนบ้านทุ่งรี 5

Faceboook Comments

ความเห็น

0 comment
0

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ